Què es
KIT DIGITAL?
Programa de subvencions per a autònoms i pimes
Kit Digital és un programa d'ajudes del Govern d'Espanya, amb l'objectiu de subvencionar la implantació de solucions digitals per a les PIMES.

Gaudir de fins a 12.000€ en ajudes per impulsar la digitalització de la teva empresa és molt fàcil amb Proxima Digital. Les subvencions estan disponibles per a tots els sectors empresarials a tot el territori nacional.
¿Qui pot sol·licitar el bo digital?
Si compleixes les condicions següents,
¡el programa Kit Digital està fet per a tu!
Ser una petita empresa, una microempresa o un autònom i no tenir cap consideració d'empresa en crisi.
Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
Estar inscrit al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea.
No superar el límit d'ajuts mínims (200.000€).
Disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital d'acord amb el test de diagnòstic a la plataforma Accelera pime.
¿Necessites Ajuda?
Només has de seguir aquests passos per aconseguir la teva ajuda
1
Ens posarem en contacte amb tu i us ajudarem a completar el Test de Diagnòstic
2
Disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital d'acord amb el test de diagnòstic a la plataforma Accelera pime.
3
Ens encarregarem de fer les gestions per sol·licitar el bo del Kit Digital per a la teva empresa.
¿A qui va dirigit?
Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.
Aconsegueix la teva pàgina web entre
2.000€ i 3.000€
Expansió de la presència a Internet de la pime mitjançant la creació d'una pàgina web i/o la presentació de serveis que donen posicionament bàsic a Internet.
¿Què inclou?

Domini: si la Pime no disposa de un domini, alta de nou domini per a la pime beneficiària durant un termini mínim de dotze mesos. La titularitat del domini serà íntegrament de la PiME.

Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada.

Disseny de la pàgina web: estructura web amb un mínim de 3 pàgines o apartats. Es consideren pàgines o apartats d'una web, elements tals com: pàgina d'inici (Landing Page), presentació de l'empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc (sitemap), etc.

Web responsive: les pàgines web dissenyades han d'adaptar-se per ser funcionals en tota mena de dispositius.

Accessibilitat: el disseny ha de complir criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

Autogestionable: s'haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l'hora de modificar el contingut de les vostres pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l'empresa proveïdora.

Posicionament bàsic en internet: posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l'empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.

Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

Formació: impartició de la formació necessària per a l'adquisició de coneixements bàsics per a l'ús inicial i posterior gestió de la solució. Inclourà, en el seu cas, formació en matèria de compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, i qualsevol altra normativa específica que es determini.

Multidioma: preparada per multidioma i com a mínim amb castellà.

Manteniment del servei durant dotze mesos amb el mateix abast que el definit en la fase I.

Servei de suport davant incidències amb un termini de resolució de menys de 24 hores. La prestació podrà realitzar-se de forma remota. Els beneficiaris disposaran d'un servei d'atenció al client telefònic i per email.

¿Contacta amb nosaltres?
El bo contempla tres dotacions econòmiques diferents, segons el tipus d'empresa:
Subvenció
fins
2.000€
10-49 empleats
Subvenció
fins
2.000€
3-9 empleats
Subvenció
fins
2.000€
0-2 empleats